S*Xanthomelas abessinier Alltid på alltid med

PK-brist eller Pyruvate Kinase deficiency

Denna sjukdom yttrar sig som en anemi, blodbrist. Symtomen är diffusa och kan vara väldigt svåra att kliniskt diagnostisera korrekt. Slöhet, avsaknad av aptit, blekt tandkött och diarré är bland de symtom som har rapporterats i samband med denna sjukdom. Ofta uppträder dessa symtom i skov, dvs katten har perioder då den är bättre. Eftersom sjukdomsbilden är så väldigt otydlig och symtomen ospecifika är det inte ovanligt att denna sjukom feldiagnostiseras. PK-brist har ofta men inte alltid dödlig utgång.

 

PK-brist är en försvenskad förkortning för ”Erythrocyte Pyruvate Kinase Deficiency”. PK-brist är en ärftlig sjukdom, som finns hos flera djurarter, bl. a hos människa. I bland blandas PK-brist ihop med PKD som står för Polycystic Kidney Disease är en ärftlig njursjukdom, som finns hos bl. a perser.

 

PK står för Pyruvat Kinas, PK är ett enzym som är vitalt för att cellen skall kunna tillverka energi från glukos (socker) som cellen ändvänder som bränsle. Om inte PK enzymet fungerar så kan inte cellen bilda någon energi, då avstannar cellens funktioner och cellen dör till slut. När PK-brist uppträder hos de röda blodkropparna leder detta till en obotlig blodbrist och oftast ett för tidigt slut för den drabbade katten.

 

Man vet idag att PK-brist orsakas av en mutation på den gen som ger ”ritningen” för tillverkning av PK-enzymet hos de röda blodkropparna. Individer med en normal och en muterad gen blir bärare av sjukdomen, men kan inte insjukna i sjukdomen. Katter med två muterade anlag däremot kommer förr eller senare få symtom på blodbrist.

 

Sen början av 1990-talet finns det ett DNA-test, som visar om katten har normala anlag, är bärare eller har dubbla anlag. Med hjälp av detta DNA-test kan uppfödare idag, enkelt planera sin avel så att sjuka djur inte blir utfallet av en tänkt kombination.

Möjliga utfall av DNA-test
Testutfall Resultat Symptom
N/N Normal Förblir frisk
N/K Bärare Förblir frisk
K/K Sjuk Får blodbrist

 

Våra katters PK-status

Belle: Okänd, det vill säga, eftersom hon inte är en avelskatt är hon inte testad.

Flippan: Bärare (N/K)

Nike: Normal (N/N)

Tonto: Bärare (N/K)

Aella: Bärare (N/K)

Maia: Bärare (N/K)


SVERAK:s hälsoprogram

På samma sätt som SVERAK har ett hälsoprogramm för PRA, finns det ett för PK-brist, där syftet är att förhindra att det föds katter med sjukdomen utan att för den skull ta bort bärare ur aveln.

 

SVERAK kräver alltså att föräldradjurens status för PK-brist är känd för att kattungarna ska få registreras.

Xanthomelas abessinier: Anna Börje & Peter Hasselbom, Daltorpsgatan 43A, 412 73 GÖTEBORG. Tel; 031 - 40 12 77. Mobil; 0708 - 606 808. E-post; peter@deinde.se © Text & bild - Peter Hasselbom 2004-2013.